Szkolenia: ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego, kwalifikowana pierwsza pomoc, sternik motorowodny, instruktor sportu specjalność pływanie. Zabezpieczenie ratownicze niecek basenowych oraz zbiorników wodnych a także imprez organizowanych na tych terenach, analizy zagrożeń obszarów wodnych zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.