Fundacja Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne należy do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego nr DOLIZK-NRGW-0272-8/2020 zgodnie z Decyzją Nr 1/2020 z 18 lutego 2020 r..

Oferujemy zabezpieczenie ratownicze imprez organizowanych na terenach obszarów wodnych jak: spływy kajakowe, pontonowe, maratony pływackie, przeprawy przez wodę oraz zabezpieczenie niecek basenowych oraz zbiorników wodnych.

Posiadamy kadrę doświadczonych, w pełni wykwalifikowanych ratowników jak i instruktorów ratownictwa wodnego. Każdy ratownik zatrudniony przez Fundację Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne posiada następujące kwalifikacje:

  • odbył szkolenie ratowników wodnych i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiada właściwy stopień nadany przez uprawnione podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytułu ratownika.
  • jest zatrudniony lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.
  • posiada dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie: sternik motorowodny, płetwonurek, instruktor nauki pływania i inne.

Korzystając z naszych usług odnoszą Państwo wiele korzyści:

  • Profesjonalne zabezpieczenie ratownicze przez sprawdzonych i przeszkolonych ratowników;
  • Ratownicy wyposażeni są w konieczny podręczny sprzęt ratowniczy;
  • Fundacja ubezpieczona jest od Odpowiedzialności Cywilnej;
  • Wystawiamy faktury za wykonane usługi.