Na każdym obszarze/obiekcie wodnym należy dokonać ANALIZY ZAGROŻEŃ bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, art. 4.1.

Fundacja Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne pragnie zaoferować swoje usługi z zakresie opracowania analizy zagrożeń obszaru wodnego zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W swoich szeregach posiadamy kadrę specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ratownictwa, a także w zapewnianiu bezpieczeństwa nad obszarami wodnymi.

Dodatkowo oferujemy także wykonanie dokumentacji polegającej na:

  • wyznaczeniu ilości ratowników niezbędnych do zabezpieczenia obszaru wodnego, według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.
  • opracowanie zakresów obowiązków ratowników, koordynatorów, kierownika ratowników,
  • opracowanie procedur dotyczących ratowników: postępowanie w razie wystąpienia nagłego zdarzenia, procedura ewakuacji, przerwy śniadaniowej, organizacja pracy podczas korzystania z toalety i inne obowiązujące,
  • opracowanie wzorów używanej dokumentacji działań ratowniczych, kartę udzielenia pierwszej pomocy, dziennik pracy i inne,
  • wyznaczeniu stref nadzoru poszczególnych ratowników oraz rotacje miedzy stanowiskami, określeniu niezbędnego oznakowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wyznaczenie stref dla umiejących pływać i nieumiejących pływać,
  • wskazanie sprzętu ratowniczego, pomocniczego i medycznego, niezbędnego do zabezpieczenia obiektu/obszaru,
  • sporządzenie innych dokumentów związanych z obiektem i pracą ratowników wodnych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu tel. 531 961 999.