KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY NADAJĄCY TYTUŁ RATOWNIKA

O kursie. Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu „RATOWNIKA” zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Miejsce i godziny zajęć. Kursy KPP zazwyczaj organizujemy w dwóch turach (piątek, sobota, niedziela). Godziny zajęć – w tygodniu 16:00 – 20:00, weekend 9:00 – 20:00 . Kurs odbywa się na terenie basenu „Aquarius” ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko.

Cele. Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.
PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakres tematyczny kursu. Kurs Realizuje 66 Godzinny Program Zapisany W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Z Dnia 19 Marca 2007r W Sprawi Kursu W Zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Plan nauczania (teoria i praktyka):

  • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy praw;

  • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;

  • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu;

  • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;

  • Poszkodowany nieprzytomny;

  • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne);

  • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomat tyczną i automatyczną;